МЕЃУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДРУШТВА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ И ЦРВЕНАТА ПОЛУМЕСЕЧИНА

Меѓународната федерација на националните друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина (IFRC) е најголемата хуманитарна мрежа во светот којашто опфаќа 150 милиони луѓе во 189 национални друштва преку работата на повеќе од 13 милиони волонтери.


Долгогодишната врска на Land Rover со Црвениот Крст започна во 1954 година кога за британскиот Црвен Крст обезбедивме Land Rover од серијата 1 за да го користи како мобилен диспанзер во Дубаи.

Врската се зацврсти во 2007 година, како дел од развојот на G4 Challenge авантурата на Land Rover. Оттогаш неговите постигнувања на светско ниво вклучуваат заем и донација од 120 возила и пружање директна помош на повеќе од 800.000 луѓе. Глобално, повеќе од еден милион луѓе имаат индиректни придобивки од поддршката на Land Rover за IFRC, со вкупни финансиски средства од повеќе од 6,4 милиони фунти од 2007 година.


Во 2013 година, Land Rover ја продолжи својата соработка со акцијата „До ранливите луѓе ширум светот“ за уште пет години, со цел да обезбеди поддршка во вредност од 15 милиони фунти до 2018 година. Оваа работа ќе придонесе за општата цел на компанијата Jaguar Land Rover за создавање можности за 12 милиони луѓе преку програмата Глобална корпоративна општествена одговорност до 2020 година.