КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ
Генерален увозник за Land Rover

Wallis Adria d.o.o.
Strojarska 20
10 000 Zagreb, Hrvatska

Е-пошта: customer.relations@wallisautomotive.eu

ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ

Телефон: +389 2 3093024
Сервис: +389 2 5511633
Е-пошта: customer.relations@automobiligroup.mk

ROADSIDE ASSISTANCE

Телефон: +389 2 3181 371

ROADSIDE ASSISTANCE

Телефон: +389 2 3181 371