ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНОВАЦИИ НА LAND ROVER

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНОВАЦИИ НА САЕМОТ ЗА АВТОМОБИЛИ ВО ПАРИЗ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНОВАЦИИ НА САЕМОТ ЗА АВТОМОБИЛИ ВО ФРАНКФУРТ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНОВАЦИИ НА LAND ROVER

Лабораторијата за иновации ги оживува иновациите што ги нуди Land Rover. Од перформанси и способност до системи за информации и забава, како и поврзливост.