изјава од land rover

Во срцето на нашата марка е духот на човековиот непокор.

Никогаш не било посоодветно време тој дух да дојде до израз.

Заедно ќе пребродиме.

Длабоко сме уверени дека ќе го најдеме вистинскиот пат до светла иднина за сите нас.

РЕЗЕРВИРАЈТЕ СИ ТЕРМИН

Посетете го застапникот кога Вам Ви одговара.
РЕЗЕРВИРАЈТЕ СИ ТЕРМИН
2 Retailers