TUSK

ПОДДРШКА НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈА ЗА ПОДОБРА ИДНИНА
TUSK
Land Rover е синоним за тежок терен во Африка каде што се одвива најголемиот дел од нашата работа. Особено сме благодарни за нивната досегашна поддршка и со голема возбуда влегуваме во ново партнерство што ќе ни помогне во новите проекти.
CHARLIE MAYHEW MBE
ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА TUSK