КРАЛСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО - RGS (СО IBG)

ГИ ПОМЕСТУВАМЕ ГРАНИЦИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
КРАЛСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО - RGS (СО IBG)
Мислам дека врската помеѓу Кралското географско друштво и Land Rover е од апсолутна важност, имавме огромна поддршка од Land Rover со нивните инженери. Сите се вклучени во активностите.
MANU PALOMEQUE
ФОТОГРАФ, ЕКСПЕДИЦИЈА POLE OF COLD

RGS (СО IBG) - ПАРТНЕРСТВО

Заедно, Land Rover и Кралското географско друштво (со IBG) го поддржуваат напредокот на географијата како наука.

LAND ROVER И КРАЛСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО - RGS

Land Rover има блиска соработка со Кралското географско друштво - RGS (со IBG) и обезбедува поддршка и возила за теренската работа и експедициите.