ЦРВЕН КРСТ И ЦРВЕНА ПОЛУМЕСЕЧИНА

МОБИЛНОСТ ЗА ХУМАНИТАРНАТА ПОМОШ ОД 1954 ГОДИНА
ЦРВЕН КРСТ И ЦРВЕНА ПОЛУМЕСЕЧИНА
Голема благодарност до Land Rover за нивната великодушна поддршка во изминатите 60 години. Горди сме на нашето амбициозно глобално партнерство што ги трансформираше животите на милиони луѓе на четири континенти.
DR JEMILAH MAHMOOD
ГЕНЕРАЛЕН ПОТСЕКРЕТАР НА IFRC ЗА ПАРТНЕРСТВО

ЦРВЕН КРСТ И ЦРВЕНА ПОЛУМЕСЕЧИНА - ПАРТНЕРСТВО

Великодушната поддршка од Land Rover им помага на Црвениот крст и Црвената полумесечина да дојдат до оддалечените и ранливи заедници и да им помогнат да станат посилни.
ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ФИЛМОТ

ПРОЕКТ HERO

Проект Hero е уникатно возило изработено од страна на одделението SVO за потребите на Црвениот крст. Ова возило го скратува времето потребно за итна реакција во случај на катастрофи и помага да се спасат животи.
ПРОЕКТ HERO