RANGE ROVER SPORT RIDE AND DRIVE

ИСТРАЖЕТЕ ГИ ВЕЛС И КОТСВОЛДС
ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ

RANGE ROVER SPORT RIDE AND DRIVE

Патеките за програмата Ride and Drive се дизајнирани на таков начин за да се прикажат широките можности на Range Rover Sport за друмско и теренско возење. Можеби ќе сакате да одите по своја патека, но за да можете едноставно да ја пронајдете секоја локација во долунаведените описи ги внесовме и координатите. За полесно планирање и возење долж патеката, едноставно внесете ги овие координати во вашиот систем за навигација или пак копирајте ги и залепете ги во вашата апликација за навигација.