RANGE ROVER SPORT RIDE AND DRIVE

ИСТРАЖЕТЕ ГИ ВЕЛС И КОТСВОЛДС

RANGE ROVER SPORT RIDE AND DRIVE

Патеките за програмата Ride and Drive се дизајнирани на таков начин за да се прикажат широките можности на Range Rover Sport за друмско и теренско возење. Можеби ќе сакате да одите по своја патека, но за да можете едноставно да ја пронајдете секоја локација во долунаведените описи ги внесовме и координатите. За полесно планирање и возење долж патеката, едноставно внесете ги овие координати во вашиот систем за навигација или пак копирајте ги и залепете ги во вашата апликација за навигација.