ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА

ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА

ПРОДОЛЖЕНА ГАРАНЦИЈА

Изборот на продолжена гаранција е мудра одлука, затоа што и после истекот на трите години фабричка гаранција ќе може безгрижно да го користите вашиот автомобил.