LAND ROVER DEFENDER. НАСКОРО.
ИНФОРМИРАЈТЕ МЕ РЕДОВНО
LAND ROVER DEFENDER. НАСКОРО.
ИНФОРМИРАЈТЕ МЕ РЕДОВНО
Регистрирајте се за најновите вести од Land Rover
СПОРЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ВОЗИЛА
Изберете не повеќе од три возила и споредете ги едно до друго
ПРОНАЈДЕТЕ ПРОДАВАЧ
Побарајте продавач на Land Rover близу вас
ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА БРОШУРАТА
Откријте повеќе за возилата на Land Rover

Ова е Land Rover Defender. Тој претставува уникатна категорија. Креиравме возило коешто е трајно, способно и незапирливо. Defender созреа. Бидете дел од патувањето додека го тестираме ова возило до крајните граници.


ИНФОРМИРАЈТЕ МЕ РЕДОВНО


Погледнете ја галеријата

НАПРЕД
ОД СТРАНА
НАЗАД
ИНФОРМИРАЈТЕ МЕ РЕДОВНО
Регистрирајте се за најновите вести од Land Rover
КРЕИРАЈТЕ СВОЈ МОДЕЛ

Искористете го конфигураторот за да го создадете вашето совршено возило
ПРОНАЈДЕТЕ ПРОДАВАЧ
Побарајте продавач на Land Rover близу вас
ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА БРОШУРАТА
Откријте повеќе за возилата на Land Rover